Konto

Podaj numer, oddzwonimy!

Potrzebujesz kontaktu z naszej strony?

Wpisz swój numer telefonu w formularzu poniżej, a my oddzwonimy do Ciebie w wybranej godzinie. Możesz również skontaktować się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod numer (+48) 42 684 64 78, (+48) 42 682 78 75, (+48) 42 682 16 83.

 • Teraz
  7:30 - 10:00
  10:00 - 12:00
  12:00 - 14:00
  14:00 - 16:00
 • Wyślij

Powiadom o dostępności

Jak tylko produkt pojawi się na naszym magazynie poinformujemy Państwa o jego dostępności. W celu otrzymania powiadomienia prosimy o pozostawienie adresu e-mail.

chat
Zmień walutę

Change currency

Zmień język

Change language

 • PL
 • EN
polydent

Koszyk -

0 poz.

0,00 zł

RODO - obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny
Zgodnie  z  nowym Rozporządzeniem Ogólnym o  Ochronie  Danych  Osobowych (RODO), które weszło z dniem 25.05.2018 r., zaktualizowaliśmy nasze zapisy dotyczące ochrony danych, aby chronić prywatność klientów i wykorzystywać ich dane we właściwy sposób. Poniżej przedstawiamy informację na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych klientów.
1.      Przetwarzanie danych osobowych            


a) Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych jest Towarzystwo Przemysłowo – Handlowe „Pol-Intech” sp. z o.o. z siedziba przy ul. Łomżyńskiej 3, 93-176 Łódź, KRS 0000222156, administrujący sklepem internetowym pod adresem www.polydent.pl.
b) Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych: rodo@pol-intech.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby.
2.      Cel przetwarzania danych
Celem przetwarzania Danych Osobowych jest realizacja umów łączących Administratora Danych z klientami oraz działania marketingowe.
3.      Podstawa prawna przetwarzania danych
Dane Osobowe będą̨ przetwarzane w oparciu o poniższe podstawy prawne:        
 
a) w zakresie realizacji umowy art. 6 ust.1 lit. b oraz f  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, to jest w ramach wykonania umowy oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość́ informowania o wszelkich sprawach związanych z umową (dalej jako „RODO”);
b) w zakresie realizacji celów marketingu towarów i usług art. 6 ust.1 lit. a   Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, to jest w ramach kontaktowania się w sprawie przedstawienia oferty handlowej.    
4.      Odbiorcy danych
Dostęp do Danych Osobowych mogą̨ mieć następujący odbiorcy danych:
- upoważnieni pracownicy Administratora,           
- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług, np. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.   
- podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa;
- dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń́ (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).
5.      Okres przechowywania danych
- w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 ust. a) przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą̨ może dochodzić ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (termin przedawnienia), który wynosi maksymalnie 10 lat od dnia wykonania umowy.
- w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 ust. b) przez okres do czasu odwołania zgody.
6.      Zasady gromadzenia danych
a) Podanie Danych Osobowych przez osobę̨, której dane dotyczą̨ jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia Administratorowi zawarcie i realizację umowy. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, adres siedziby, numer telefonu, adres mailowy.
b) W czasie korzystania z serwisu www.polydent.pl są zbierane w sposób ograniczony pliki cookie. System zbiera dane o interakcjach z towarami (wyświetlenia produktu, dodanie do porównania, dodanie do ulubionych, dodanie do koszyka, ocena produktu, zamówienie towaru). Dzięki stosowaniu tej metody możemy przedstawić klientom ciekawe produkty, którymi mogą być zainteresowani, a także zapewniamy wygodne korzystanie z naszego systemu zakupowego. Na bazie w ten sposób zebranych informacji identyfikacja osoby jest niemożliwa. Nie przechowujemy IP ani żadnych danych osobowych. 
 
c) W celu rezygnacji ze zbierania informacji o sobie na podstawie plików cookies o czym mowa w pkt 6 lit b. wystarczy odpowiednio ustawić preferencje dot. plików cookies w przeglądarce internetowej.
 
d) Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7.      Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą̨ może skorzystać́ z następujących praw:
a) prawa do zadania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,
e) prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się̨ ochroną danych osobowych.
f) Osoba, która złożyła wniosek lub zadanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać́ poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań́ związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwiają̨ weryfikację jej tożsamości.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, bez zmiany ustawień przeglądarki. Więcej

Chat online
Do góry